MEDLEMSKONTINGENTEN FOR 2022 ER SENDT UT

Postet av Holmlia Sportsklubb Håndball den 23. Mai 2022

Alle aktive i Holmlia Sportsklubb skal betale medlemskontingent til klubben.

Medlemskontingenten fastsettes av klubbens årsmøte og er for 2022:

  • kr 200 for aktive medlemmer
  • kr 100 for støttemedlemmer
  • kr 500 for familiemedlemskap (inntil 5 medlemmer, kr 100 pr medlem ut over 5)

Medlemskontingent sendes normalt ut i løpet av første kvartal til alle som er registrert som medlemmer i klubben. Deretter sendes kravet ut fortløpende til nyinnmeldte. Nye medlemmer som starter etter 1. august, betaler kr 100 for medlemskap det første året. Klubbens kasserer kan kontaktes på epost kasserer@holmliasport.no ved spørsmål knyttet til medlemskontingent.

Antall betalende medlemmer er grunnlaget for tildeling av kommunale tilskudd. Betalt medlemskontingent er derfor viktig for klubben.

Kravet sendes ut pr epost og betales via Min Idrett (sjekk handlevogn) - i MinIdrett kan også medlemsinformasjon kan vedlikeholdes. 
Håndballgruppa søker nye spillere!

Postet av Holmlia Sportsklubb Håndball den 17. Apr 2022

Hva med å starte en eventyrlig reise?

Håndballgruppa tilbyr gratis trening fra 2.mai og ut inneværende sesong (uke 18-24) hvor hvert lag kan ha forskjellig sluttdato. Tilbudet gjelder for barne- og ungdomstrinnet

Så om du har en håpefull i huset som er nysgjerrig på håndball, en som vil prøve seg igjen eller om du akkurat er innflyttet og leter etter en aktivitet. Uansett årsak så vil vi gjerne ønske deg velkommen til å teste ut håndball hos oss. 

For selv om vi kanskje ikke helt greier å lage eventyr, så kan vi iallefall skape en morsom reise med ball i henda. Med flere trenere fra klubbens eget UngTrener-prosjekt gleder vi oss til å fylle opp hallen med nye ivrige ballkastere fra nærområdet

Håndballgruppa stiller med baller til trening, men ta med egen vannflaske og innesko. Under finner du kontaktdata og treningstider til følgende aktive lag hos oss. De ser frem til å høre fra akkurat DEG:


Håndballskolen   Gutter/jenter 8/9   Jenter 10   Jenter 11   Gutter 12   Jenter 14


Vi ses i hallen 

Holmlia Sportsklubb - HåndballÅrlig møte i håndballgruppa mandag 7. mars kl. 19

Postet av Holmlia Sportsklubb Håndball den 31. Jan 2022

Velkommen til årlig møte i håndballgruppa 7. mars kl. 19 - 20.30 på Teams (lenke til møtet kommer).

Agenda

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen og sakslisten
3. Velge møteleder, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle håndballgruppas årsmelding (lenke)
5. Behandle håndballgruppas regnskap (før oversendelse til HSK hovedstyre for beslutning)
6. Behandle innkomne forslag og saker
7. Fastsette neste sesongs treningsavgift
8. Fastsette styrehonorar for styret 2022/2022
8. Vedta håndballgruppas budsjett for 2022
9. Foreta følgende valg:
a) Innstille leder (1 år) (før oversendelse til HSK hovedstyre for valg)
b) Styremedlemmer
 c) Valgkomité med minimum 2 medlemmer for neste årlige møte.