Årlig møte 2023

Postet av Holmlia Sportsklubb Håndball den 30. Jan 2023

Velkommen til håndballgruppas årlige møte for 2023

Sted : Klubbhuset  27. februar klokken 19:00

Eventuelle saker til årlig møte må sendes styret på epost: holmlia@ronhandball.no innen 20.februar

Agenda

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen og sakslisten
3. Velge møteleder, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle håndballgruppas årsmelding
5. Behandle håndballgruppas regnskap (før oversendelse til HSK hovedstyre for beslutning)
6. Behandle innkomne forslag og saker
7. Fastsette neste sesongs treningsavgift
8. Fastsette styrehonorar for styret 2023/2024
8. Vedta håndballgruppas budsjett for 2023
9. Foreta følgende valg:
a) Innstille leder (2 år) (før oversendelse til HSK hovedstyre for valg)
b) Styremedlemmer
 c) Valgkomité med minimum 2 medlemmer for neste årlige møte.
Gøy med håndballturnering for de minste

Postet av Holmlia Sportsklubb Håndball den 15. Jan 2023

Lørdag spilte fire gutter fra håndballskolen aller første minihåndballturnering. Det var stor stas å spille mot andre lag, møte maskoten Kjell og å få medalje etter kampene. 

Turneringen heter Loppetassen og kampene ble spilt i Kjelsåshallen, der lag fra hele Oslo var representert. 

I minihåndball så telles det ikke mål, men guttene spilte fire gode kamper der de fikk praktisert det de har trent på. De fikk vist at de er helt på nivå med barn som spiller håndball i andre bydeler i Oslo.

Guttene trener sammen på håndballskolen i Holmlia sportsklubb. Håndballskolen er for første- og andreklassinger, og de trener i den lille hallen i Holmliahallen hver lørdag kl. 11. Tilbudet er for både gutter og jenter, og flere spillere er hjertelige velkommen!

På treningen er det en god del lek, men det trenes også på grunnleggende håndballteknikk som pasninger, stussing og skyting. Trenerne for håndballskolen er fra ungtrenerprosjektet i Holmlia sportsklubb.

Foto: Minihåndballguttene sammen med trener Tomas Shaw Bjerkestrand.