Mestring?

Postet av Jenter 12 (2006) den 5. Apr 2016

Ordet mestring kan ha ulike betydninger. Det kan bety å være dyktig på noe, være en “mester”.

Eller det kan bety å takle noe, det vil si at man klarer seg gjennom vanskelige problemer uten å la seg påvirke negativt.

Eller, mestring = trivsel, trygghet og glede


På lederutdanningen på BI fikk vi råd for hvordan skape mestringsopplevelser, kan de brukes på idrett? Absolutt.

  • Skap meningsfylte arbeidsoppgaver med tilstrekkelig variasjon.
  • Gi kreative utfordringer og muligheter til medbestemmelse.
  • Fokuser på å fremme indre motivasjon ved å legge vekt på utvikling av kompetanse, selvbestemmelse og tilhørighet (vi-følelse).
  • Unngå å favorisere og fremheve kun de beste. Ta vare på verdigheten til den enkelte.
  • Evalueringer bør i større grad også skje på grunnlag av innsats og egenutvikling. Ikke bare som en sammenlikning med andre.
  • Sett av tid til å utvikle talentet som bor i den enkelte medarbeider.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.