Huskeliste for lagleder foran og under hallvakt

Utskriftsvennlig versjon i filarkivet

FØR HALLVAKTEN

1.     Fordel oppgavene på foreldregruppa: 

        Kioskvakt: 2 personer.

        Sekretariatet: 2 personer.

        Billettvakt: 1 person

        Fairplayvert/vakt: 1 person

2.     Sørg for at alle som skal delta i arrangementsdugnaden vet hvilken oppgave de skal utføre, jf huskelistene for sekretariat, kioskvakt, billettvakt og vaktansvar. Minn alle på at generell rydding etter arrangement er felles ansvar, det er ikke heldig om en blir stående igjen alene med opprydding.

 3.     Håndballsekken er i håndballrommet i kiosken


I håndballsekken finnes:

a.      Nøkler

                                        1.          Nøkkelknippe (hallnøkler) inkl. kortnøkkel

                                        2.          Nøkkelknippe (kiosknøkler)

b.     Kasse med vekslepenger til inngangsbilletter (500.-)

c.      Kasse med vekslepenger til kiosk (500.-)

d.     Pad for føring av elektroniske kamprapporter

e.      Kamprapportskjemaer (reserve hvis elektronisk kamprapportering ikke fungerer)

f.      Oppgjørsskjema (kiosk og inngang)

g.     4 oversikter over dagens kamper; en til sekretariatet, en til billettsalg, 2 til å henge opp på dørene i gangene.

h.     Huskelister for ligger i rød perm i kiosken:

                                        1.          Lagleder (denne listen)

                                        2.          Generelt vaktansvar i hallen

                                        3.          Låsing og bruk av nøkler i hallen

                                        4.          Sekretariatvakt

                                        5.          Kioskvakt

                                        6.          Billettvakt

Bord til sekretæriat og billettsalg

Det er bodr i Kiosken til benyttelse i sekretæriatet og billettsalg, disse finnes ved siden av fryseren til venstre for inngangen til kiosken. Stoler kan hentes oppe i møterommet ved siden av Lillehallen, både bord og stoler settes tilbake  på plass ved endt dugnad.


MERKING AV KORTBANE ( 26*20 meter)

Spilleregler 5'er håndball (kortbanehåndball)


Det finnes noen veiledende bilder av oppsettet her


UNDER HALLVAKTEN

Følg opp at kioskansvarlig fyller ut særskilt liste over varer/ utstyr som mangler og bør kjøpes inn før neste arrangement. Listen legges i kassen med vekslepenger til kiosk.

Det er satt opp egen «bakvaktliste» (blant styrets medlemmer) dersom det oppstår situasjon(er) knyttet til arrangementsvakten som du/ dere ikke klarer å løse på egen hånd. Ta i tilfelle kontakt med oppsatt ”bakvakt” for det aktuelle arrangementet.