Huskeliste for billettansvar

Utskriftsvennlig versjon i filarkivet

 1.    Tilrettelegge for oppstart av billettsalg: 

Hent bord og stol for billettsalg. Dette finner du i utstyrsrommet til venstre under trappen når du går ned i hallen. Billettsalg rigges parallelt med trappen ned til hallen.


Plassér prisliste og oversikt over dagens kamp(er) godt synlig på billettbordet. Festes gjerne med tape (finnes i skapet inne i kiosken).


Hent billettkassen fra håndballsekken. Nøkkelen til kassen ligger i egen ”nøkkellomme” i håndballsekken.


I billettkassen finner du normalt kr 500 i vekslepenger. I tillegg ligger billetter og datostempel tilgjengelig. Sett datostempel på første billett for å markere oppstart av dagens billettsalg.


Planlegg rigging slik at billettsalget er klart senest 15 minutter før kampstart.


Første vakt teller opp kasse og noterer ned på oppgjørsskjema, husk signatur.2.    Underveis i billettvakt


Husk at du har ansvar for billettkassen under hele vakten! Forlat ALDRI billettkassen uten at noen holder oppsyn med kassen. Må du forlate plassen, skal du alltid sørge for at en annen i dugnadsgjengen passer på billettkassen mens du er fraværende.


 


3.    Etter billettvakt


Skal andre skal overta billettvakten, orienterer du den som skal overta billettansvar dersom det er spesielle forhold neste vakt bør kjenne til. 


Sørg for at billettstedet forlates slik du selv ønsker å finne det!


Dersom dette er siste billettvakt for dagen, skal 

i.     Billettkassen telles opp, og opptalt beløp fordeles på de ulike mynter/sedler som finnes i kassen. Oppgjørsskjema signeres og legges i kassen. Kassen låses og legges deretter i håndballsekken. Nøkkelen til kassen legges tilbake i” nøkkellomma” i sekken. 

ii.     Bord og stol returneres til utstyrsrommet, jf første kulepunkt under pkt 1. 

iii.     Generell rydding etter arrangementet gjøres i samarbeid med den som har generelt vaktansvar og sekretariatsvaktene. Huskeliste for rydding er tatt inn i huskeliste nr 2 for generelt vaktansvar.