Lagkasser

Alle inntekter og utgifter knyttet til fotball-aktivitet også på lagsnivå, skal føres i fotballgruppas regnskap. Eksempler er deltakelse på cup, kakelotterier og andre dugnader i lagets regi. Inntekter og utgifter fra disse aktivitetene bokføres på egen konto i fotballgruppas regnskap, og pengene kan ikke benyttes av andre lag eller av fotballgruppas styre. Til lagskontoen i regnskapet kan det knyttes en egen bankkonto, opprettet i håndballgruppas navn. Egen bankkonto er ikke noen betingelse for å opprette lagskonto. Uten egen bankkonto foretas inn- og utbetalinger via fotballgruppas konto. Det er ikke tilatt med private bankkonti til lagskasse.

Holmlia Sportsklubb har etablert rutiner for lagskasser. Det må minst være to voksne knyttet til laget, som er kontaktpersoner/ansvarlige hvis lagskonto skal opprettet. Hvis ditt lag ønsker å opprette lagskasse, ta kontakt med fotballgruppas kasserer Kari Hove på epost karimhove@gmail.com..

 Alle lag som har lagskonto i regnskapet, kan også få opprettet eget VIPPS salgssted knyttet til laget.

LagKontaktpersonBankkontoVipps salgssted
HåndballgruppaTore Beitveit1600.21.4079211724
J2007140700
J16

579571