Hva koster det?

Det er primært tre innbetalinger tilknyttet det å spille håndball hos oss:

  • Medlemskontingent
  • Treningsavgift
  • Lisens (fra det året man fyller 13år)


Medlemskontingent

 Alle som deltar i aktiviteter i regi av Holmlia Sportsklubb må være medlemmer. Medlemskontingenten i 2023 er fastsatt av årsmøtet i klubben og er 

  • Aktive kr 200
  • Støttemedlemmer kr 100
  • Familiemedlemskap kr 500 (maks 5 medlemmer, ut over 5 kr 100 pr medlem)

Les mer om medlemskontingenten her.


Treningsavgift

Årlig møte i håndballgruppa fastsatte følgende treningsavgfter for 2023/24:

1700,- kroner for - J/G 13/14 og eldre ungdom

1200,- kroner for  - J/G 10/11/12

 750,- kroner for - J/G 8/9

 500,- kroner for - Håndballskolen


Lisens

For at du skal være forsikret, må du ha løst lisens fra det året du fyller 13. Lisensen dekker også skader som oppstår på trening, derfor er det viktig at du løser lisens selv om du ikke kan spille kamper.Les mer om de forskjellige variantene av Lise her


Støtteordninger og betalingsalternativer

Vi ønsker at alle skal få være med i Holmlia håndball,  vi ser at noen ganger kan man trenge økonmisk støtte til utgiftene forbundet med idretten. Har du problemer med å betale det det koster for å være med? Vi tilbyr både betalingsalternativer og støtteordninger , les mer om disse her -  kontakt styret eller lagledelse for ditt lag om dette gjelder din familie