Huskeliste for billettansvar

Utskriftsvennlig versjon i filarkivet

 1.    Tilrettelegge for oppstart av billettsalg: 

Hent bord, stol og vippsplakat for billettsalg. Bord finnes i kiosken. Billettsalg rigges parallelt med trappen ned til hallen.


Plassér vippsplakaten og oversikt over dagens kamp(er) godt synlig på billettbordet. Festes gjerne med tape (finnes i skapet inne i kiosken).


Eventuelle kontantbetalinger aksepteres selvfølgelig, men vekslepenger finnes kun i pengeskrin i håndballrommet i kiosken.


Planlegg rigging slik at billettsalget er klart senest 15 minutter før kampstart.


2.    Underveis i billettvakt


Husk at du har ansvar for innbetalinger under hele vakten! Må du forlate plassen, skal du alltid sørge for at en annen i dugnadsgjengen passer på billettsalg mens du er fraværende.


3.    Etter billettvakt


Skal andre skal overta billettvakten, orienterer du den som skal overta billettansvar dersom det er spesielle forhold neste vakt bør kjenne til. 


Sørg for at billettstedet forlates slik du selv ønsker å finne det!


Dersom dette er siste billettvakt for dagen, skal 

i.     Bord, stol og vippsplakat ryddes tilbake i kiosken, jfr punkt 1 over

ii.     Generell rydding etter arrangementet gjøres i samarbeid med den som har generelt vaktansvar og sekretariatsvaktene. Huskeliste for rydding er tatt inn i huskeliste nr 2 for generelt vaktansvar.