Huskeliste for FAIRPLAYVERT/vaktansvarlig under kamparrangementer

Utskriftsvennlig versjon i filarkivet


Det må under hele vakten være en person som har vaktansvar for områdene som er i bruk under arrangementet. Vaktansvarlig skal under vakten bære gul vest for å være godt synlig. Vaktansvar innebærer:

  Låse opp halldører med "kioskkortet", slå av alarm og slå på      lys (inkl å sørge for at lysbryteren står i ”låst” posisjon under      arrangementet). Tilsvarende låsing/ slukking etter endt arrangement. Se egen      huskeliste for lås og lys.

 • Sjekke med jevne mellomrom at ingen uønskede aktiviteter skjer i hallen, garderober, ganger eller andre områder i hallen som er under vårt ansvar.
 • Tildele garderober til hvert lag som skal spille (Garderobe 6 og 7 er Holmlias hjemmegarderober)
 • Rydde og tømme søppel underveis i arrangementet ved behov.

  RYDDING ETTER VAKT

gjøres i samarbeid med sekretariatvakt og ansvarlig for billettsalg:

  I selve hallen

 • Målene settes inn til veggen. NB!! Husk å feste målene til veggen med kjettingen. Dette er viktig fordi målene kan falle ned og skade andre ved senere bruk av hallen!
 • Sekretariatutstyret settes på plass, jf egen rutine for sekretariatet.
 • Fei gulvet og rydd sekretariatsområdet.
 • Husk å slukke lys og låse av lillehallen om denne har vært i bruk.

  Generell rydding

 • Fei gulvet og rydd billettsalgområdet og tribunen.
 • Fei gulvet og rydd området utenfor kiosken
 • Kiosken ryddes ihht kioskrutinen. Dette har kioskvakten ansvar for.
 • Garderobene ryddes for søppel.

·       All søppel fylles i søppelsekk(-er), og puttes i søppelcontainer utenfor utgangen mot Lusetjern skole   

·       HUSK AT HALLEN SKAL FORLATES SLIK VI SELV ØNSKER Å FINNE DEN!