Huskeliste for kioskeansvar

Utskriftsvennlig versjon i filarkivet

HUSK: NØKKELKNIPPE TIL KIOSKEN finner du i sekken.


1.     Tilrettelegge for åpning av kiosksalg:

·       Lås opp håndballrommet hent ut vaffeljern og annet kioskutstyr, nøkkelen finnes i nøkkelskap.

·       Vaffelsteking
          i.     Sjekke at vaffeljernet er rent og innbydende før det settes i støpselet – hvis dette er skittent, rengjøres jernet før bruk. Dette kan gjøres ved å skrubbe jernet litt med våt oppvaskbørste og deretter steke en ”vaskevaffel” .

         ii.     Husk kun et jern i hver kurs (kontakt). Jernet er på 1300 watt.

         iii.     Lag dobbel vaffelrøre etter oppskrift på pakken. Sørg for at det under hele vakten er tilgjengelige vafler mens etterspørselen er stor. Flytende margarin og syltetøy finnes i brusskapet.

·       Kaffe

         i.     Bruk kaffetrakteren til å lage kaffe

·       Pølser

         i.     Pølser og lomper tas opp fra fryseren. Mengden som tas ut må vurderes ut fra antatt behov de nærmeste timene. Vurder påfyll løpende utover vakten, slik at det ikke går tomt for varme pølser mens etterspørselen er stor.

        ii.     Pølsekokeren varmes ved at det fylles vann til merket strek i selve beholderen (dvs. under den løftbare beholderen). Fyll på med vann under den øverste beholderen, slik at vannet står omtrent kant i kant med bunnen i beholderen (pølsene skal ikke ligge i vann).

        iii.     Pølsene varmes på ca 90 grader. Temperaturen senkes deretter til ca 70 grader.

        iv.     Sennep og ketchup er i brusskapet. Holder for pølsene, pølsepapir og pølseklype finner du i kiosken og håndballrommet.

·       Kioskkassen ligger i håndballrommet, og inneholder vekslepenger og kassaoppgjørliste. Kioskkassen oppbevares i håndballrommet for evtuelle kontantbetalinger,. Vi promoterer at besøkende benytter  vipps og elektronisk betaling foretrekkes

·       Varmt vann kan lages med vannkokeren fra håndballrommet. Varmtvannet brukes bl.a til nudler

·       Sett ut plastkopper, suketter, melkepulver, teskjeer og eventuelt annet vi har tilgjengelig for salg i nærområdet til kioskluken.

·       Åpne kioskluken, plassér prislisten og vippsplakat lett synlig i kioskvinduet og start kiosksalg.

 

2.     Under kioskvakten

·       Sørg for at kioskområdet er hygienisk og ser innbydende ut under hele kioskvakten. Bruk engangsklut til å vaske av benkområdene, og vask opp brukt utstyr.

·       Skriv opp på egen liste varer og utstyr du oppdager som mangler eller som det er lite av, slik at dette kan kjøpes inn før neste håndballarrangement.

3.     Etter kioskvakten

·       Dersom andre skal overta kioskvakten, orienterer du nest kioskvakt om status for salg og forberedelser (f eks pølser som fremdeles er kalde i kokeren). Sørg for at kiosken forlates slik du selv ønsker å finne den!

·       Dersom dette er siste kioskvakten for dagen, skal alt utstyr rigges ned, rengjøres og settes tilbake på samme plass som det ble hentet (jf pkt 1 foran).. Kaffeautomatene skal også ha konstant strøm.

  ·       Kaffekanner, vaffeljern og alt annet utstyr skal tilbake i håndballrommet.

  ·       Brusskapet etterfylles og låses.

   i.     Kioskkassen skal eventuelt telles opp, og opptalt beløp fordeles på de ulike mynter/sedler som finnes i kassen. Bankterminalen skal avstemmes, og arrangementsansvarlig tar en kopi av oppgjøret og mailer over til ronmailen (holmlia(at)ronhandball.no. for videreformidling til kasserer i Sportsklubben

   ii.     Alle benkeplater skal vaskes og alt kioskutstyr (bortsett fra kaffetrakterne og pølsekokerene) fjernes.

  iii.     Vask opp alt brukt utstyr, og sett alt på riktig plass.

  iv.     Pølsekoker slås av og rengjøres .

   v.     Vaffeljernet rengjøres og settes tilbake i håndballrommet.

   vi.     Vask benkeområdet rundt vasken, og kast engangskluten når du er ferdig.

  vii.     Klargjør alt søppelet for tømming og sett i nye poser. Den som har generelt vaktansvar har ansvaret for at søppelet blir tømt. Søppelcontaineren utenfor hallen (mot Lusetjern skole, husk pin til låsen)

 viii.     Arrangementsansvarlig skal påse at håndballsekken er i håndballrommet med Ipad og tilhørende lader i ved avslutning av arrangementet