Huskeliste for sekretariatvakt

Utskriftsvennlig versjon i filarkivet

RIGGING AV SEKRETARIAT

Utstyr, bord og stoler finnes i kiosken og garderobe 8. Dette skal settes tilbake på samme sted etter avsluttet arrangement. Høytaleranlegg kobles til med strømledning som henger fast på veggen bak sekretariatet. ”Tavla” er trådløs og trenger bare skrus på, koble til strøm. 

Bruksanvisning for “Tavla” i bagen i utstyrsrommet.


Annet utstyr som skal være på plass i sekretariatet:

- Pad for føring av elektroniske kamprapporter - se egen veiledning

- Koffert med førstehjelpsutstyr hentes i skapet i kiosken.

- Koffert med eget utstyr; liste over kamplengder, dommerfløyter, penner, og stoppeklokke hentes i skapet i kiosken.

- Mopp: hentes i bøttekottet i gangen inn mot garderobene.

- Kampoppsett for dagen finnes på appen Min håndball eller her


Hvis ting går galt...

·Virker ikke mikrofonen? 

Høyttalerne på veggen ved måltavlen er på dersom du ser et lite, grønt lys omtrent midt på høytalerne. Hvis ikke - gå inn døren i veggen under måltavlen (rett til venstre for ribbeveggen). Sett lysnøkkelen¹ inn i låsen på veggen til høyre, slik at grønt lys kommer på. Nøkkelen må stå i låsen så lenge høyttalerne skal være slått på!

·Virker ikke måltavlen? 

Tavlen er dersom den lyser. Hvis ikke – slå på bryter merket ”TIL SCOREBOARD” i strømskapet (rød dobbeltdør bak grønn, ulåst dobbeltdør) på veggen på venstre side når du er kommet ned i hallen. 

UNDER VAKTEN

·Dere to som deler sekretariatsvakten hjelper og utfyller hverandre. For å unngå misforståelser bør dere likevel avtale arbeidsfordeling. Den ene har da særskilt ansvar for samarbeid og kommunikasjon med dommer. Den andre har et særskilt ansvar for å følge opp målene og markere hvem som skåret, at byttene foregår riktig og på riktig sted, time-out, at kamprapport blir utfylt korrekt, gule kort mv.

·Still inn kamptiden (matchtime) til den aktuelle kampen (15 min, 20 min osv)

·Når sekretariatet er klart til kampstart, markerer sekretariatet dette ved å gi startsignal med hånden mot dommeren (som da blåser i fløyten for kampstart).

TIME-OUT

Når et av lagene har bedt om time-out, gir sekretariatet ”time-out”signal til dommeren. For å start Time-out - se bruksanvisning i bag.

Når det er ca. 10 sek. igjen av time-out gis det automatisk et signal. 

UTVISNING

Bruk tavlen til å markere utvisning . Laget har selv ansvar for å følge opp at den utviste spilleren kommer på banen igjen etter utvisningen. Sekretariatet må imidlertid påse at spilleren ikke springer ut på banen før utvisningstiden er ute.

BYTTE AV SPILLERE

Spillerbytte må alltid skje mellom markert strek og midtbanen for begge lagene. Ny spiller får ikke komme på banen før spilleren som forlater kampen er ute av banen. Ved feil i byttesituasjon, skal sekretariatet markere feilen ved å blåse i fløyta og signalisere feilen til dommer. 

NEDRIGGING AV SEKRETARIAT

·Alle kamprapportene legges i håndballsekken.

·Utstyr settes på plass  

·Kost gulvet i området rundt sekretariatet
  

Sjekk også at: 

·Målene settes inn til veggen. NB!! Husk å feste målene til veggen med kjettingen. Dette er viktig fordi målene kan falle ned og skade andre ved senere bruk av hallen!