Huskeliste for lagleder foran og under hallvakt

Utskriftsvennlig versjon i filarkivet

FØR HALLVAKTEN

1.     Fordel oppgavene på foreldregruppa: 

        Kioskvakt: 2 personer.

        Sekretariatet: 2 personer.

        Billettvakt: 1 person

        Fairplayvert/vakt: 1 person

2.     Sørg for at alle som skal delta i arrangementsdugnaden vet hvilken oppgave de skal utføre, jf huskelistene for sekretariat, kioskvakt, billettvakt og vaktansvar. 

3.     Vi deler et eget kioskkort med innebandy, dette nøkkelkortet har en funksjon som gjør at dørene inn til hall og garderober holder seg åpne

4.     Håndballsekken er i håndballrommet i kiosken, der er i-Paden for føring av elektroniske kamprapporter. Husk å starte opplading av den.


Bord til sekretæriat og billettsalg

Det er bord i Kiosken til benyttelse i sekretæriatet og billettsalg, disse finnes ved siden av fryseren til venstre for inngangen til kiosken. Stoler kan hentes oppe i møterommet ved siden av Lillehallen, både bord og stoler settes tilbake  på plass ved endt dugnad.


MERKING AV KORTBANE ( 26*20 meter)

Spilleregler 5'er håndball (kortbanehåndball)


Det finnes noen veiledende bilder av oppsettet her


UNDER HALLVAKTEN

Følg opp at kioskansvarlig fyller ut særskilt liste over varer/ utstyr som mangler og bør kjøpes inn før neste arrangement. Listen formidles kioskansvarlig i styret.

Det er satt opp egen «bakvaktliste» (blant styrets medlemmer) dersom det oppstår situasjon(er) knyttet til arrangementsvakten som du/ dere ikke klarer å løse på egen hånd. Ta i tilfelle kontakt med oppsatt ”bakvakt” for det aktuelle arrangementet.