Håndballgruppas styre

Håndballgruppas styre foreslås på årlig møte i håndballgruppa som holdes i februar hvert år. Forslaget behandles så på klubbens årsmøte, som formelt utpeker styremedlemmene. Lov for Holmlia Sportsklubb fastsetter at gruppestyret skal minimum ha tre medlemmer. 

På årlig møte i håndballgruppa ble gruppestyre foreslått. Medlemmene ble formelt valgt på klubbens årsmøte  2023. Kontaktinfo til styrets medlemmer finner du her. Styret kan kontaktes på post@holmliahandball.no

 

FunksjonNavnRoller
GruppelederDag Roger Kvisler
Overgangsansvarlig
Sportslig lederDag Roger KvislerSportslig ansvarlig
StyremedlemKarianne Ottesen
Arrangementsansvarlig - Dugnadsansvarlig - Hallvaktsansvarlig
StyremedlemMargrete Danevad
Administrativ dommeroppfølging
StyremedlemKatrina LuDommerutvikler barnehåndball
StyremedlemAndreas BredalUtstyrsansvarlig / matrialforvalter
StyremedlemChristina ValdesKasserer - Kioskansvarlig - Medlemsansvarlig

Styrets arbeid

Håndballgruppa er en gruppe i fleridrettslaget Holmlia Sportsklubb. Håndballgruppa har valgt å organisere seg med styre på syv medlemmer, med komiteer og med ansvarlige for ulike områder. 

Styret står for den daglige driften av håndballgruppa. Arbeidet organiseres ved regelmessige styremøter - i snitt en gang pr måned. 

Det er utarbeidet et årshjul for styrets arbeid, som viser hovedaktivitetene gjennom året. Årshjulet revideres jevnlig. 

Ønsker du å ta opp saker med håndballgruppas styre, send en epost til post@holmliahandball.no eller ta kontakt med et av styrets medlemmer.


Om Holmlia Sportsklubb

 

Holmlia Sportsklubb er en breddeklubb som gir barn og unge i lokalmiljøet et godt tilbud om idrettsaktiviteter. Klubbens idretter er fotball, håndball, innebandy, turn, dans og ballett, fekting, Brasiliansk jiu jitsu.