Lagkasser

Alle inntekter og utgifter knyttet til håndball-aktivitet, også på lagsnivå, skal føres i håndballgruppas regnskap. Eksempler er deltakelse på cup, kakelotterier og andre dugnader i lagets regi. Inntekter og utgifter fra disse aktivitetene bokføres på egen konto i gruppas regnskap, på et eget prosjektnummer,  og pengene kan ikke benyttes av andre lag eller av gruppas styre.  Det er ikke tilatt med private bankkonti til lagskasse.

Holmlia Sportsklubb har etablert rutiner for lagskasser. Det må minst være to voksne knyttet til laget, som er kontaktpersoner/ansvarlige hvis lagskonto skal opprettet. Hvis ditt lag ønsker å opprette lagskasse, ta kontakt med sportklubbens kasserer Kari Hove på epost kasserer@holmliasport.no

 Alle lag som har lagskonto i regnskapet, kan også få opprettet eget VIPPS salgssted knyttet til laget.

LagProsjektnummer
BankkontoVipps salgssted
Håndballgruppa
7874 05 35381
759860 
Gutter/jenter 8 og 930512

Gutter 1030511

Jenter 1230508

Jenter 15