Om klubbhåndboka
Klubbhåndboka skal være et hjelpemiddel for trenere, lagledere, frivillige, foreldre/foresatte og spillere i Holmlia SK Håndball. Håndboka skal gjøre det enkelt å finne ut hvilke regler, rutiner og retningslinjer som gjelder i Holmlia SK Håndball.. 
Håndboka beskriver klubbens formål og verdier, samt de retningslinjer styret har satt for aktiviteten i klubben. 
Håndboka er utarbeidet av styret, og styret har ansvar for å oppdatere den. Har du innspill - send en epost til post@holmliahandball.no


Sidene er under utvikling og innholdet kommer på plass etter hvert!