Brannvakt – Hallvakt instruks - idretten Holmliahallen pr. 22.05.2018


1.    Brann-Hallvakten gjelder hverdager fra kl. 16.00 til kl. 22.30, for lørdag/søndag gjelder eget tidsintervall som bestemmes av arrangementsansvarlig (herunder seriespill for aldersbestemte lag samt damer og herrer i divisjoner/elite.

2.    Det skal minimum være en myndig person fysisk tilstede i idrettshallen til enhver tid i løpet av brann-hallvakten, det vil si så lenge det er aktivitet i hallene (stor- og lillehallen). Det vil si at dersom aktiviteten starter kl. 16.30, så starter hallvakten kl. 16.30; og dersom siste trening i hallene avsluttes for eksempel kl. 21.15 eller 22.00, så avsluttes brann-hallvakten når aktiviteten i idrettshallene avsluttes. 

3.    Brann-hallvakten legitimerer seg ved å ha på seg gul vest under hele vakten. Vest, smartphone, protokoll og instruks ligger i kassen som er montert på veggen på høyre side av galleriet etter man har gått inn hovedinngangen. Denne kassen er montert bak en vegg. 

4.    Det er en vekter fra NOKAS som har hovedansvar for å holde ro og orden i gjennomgangen mellom Lusetjerndalen og Holmlia senter. Det er fint om brann-hallvakten og vekter fra NOKAS avtaler seg imellom om at vekter også tar et par runder lik den brann-hallvakten gjør i timen. Vekteren er der for å støtte brann-hallvakten hvis det oppstår utfordringer med uvedkommende. Denne vektertjenesten er en prøveordning, som vi håper fortsetter inntil videre. Vekteren er tilstede fra kl. 1600 til kl. 23:00 på hverdager. På lørdager fra kl. 12:00 til kl. 17:00.

5.    Brann-Hallvakten har noen få hovedoppgaver:

-Kontroll på hvem som er tilstede i hallene:

Ansvar å sørge for at trenere melder seg til hallvakten og skriver seg og laget inn og ut i en oppmøteprotokoll, så brannvakten vet hvilke lag som oppholder seg og trener i lillehallen og store hallen til enhver tid. 

-Sikre at anlegget er låst og utilgjengelig for uvedkommende:

Brann-hallvakten har som oppgave å sikre at dørene til garde-robeanlegget, en dør ved inngang til garderobene og døren ved ACTIC som leder til blant annet Lillehallen, er lukket og låst til enhver tid (smekklås). Det samme gjelder inngangsdørene til hallen, glasskyvedør og brannsidedør. 

Brann-hallvakten skal ha kontroll på hvem som går inn i hallen. Det er viktig at de som går inn i hallen er medlemmer som faktisk skal trene, eller foresatte som skal hente barna sine på trening.

Brann-hallvakten går ca. 4-8 runder i timen (etter behov), og tar runden innom garderobene og gangene og opp i lille-hallen samtidig som man passer på tribune, hovedinngang og den store hallen, for å påse at ingen uvedkommende (bråkmakere, gjenger, uorganiserte og impulsive "treningsgrupper" tar seg til rette, folk som på mystisk vis flyr inn og ut av hallen, ganger og korridorer eller driver dank). 

Det er opptil den enkelte trener å bestemme om det skal være publikum under treningene, og vakten skal følge det trener ønsker. Her det lov å utvise skjønn, dvs. det kommer an på hvem som vil inn og "se på treningene". Uansett vær høflig, men bestemt. Vi ønsker ikke å komme i en situasjon der treningen blir forstyrret av velmenende foreldre, eller bråkete tribunegjenger. Vakten kan oppfordre publikum til å komme å se på kamper i helgene, istedenfor å være et forstyrrende element i treningstiden. Dette er også et spørsmål om sikkerhet ved eventuell brann. Brann-hallvakten har ansvar for alle som er inne i hallen, også publikum.

6. Ved BRANN Er vaktens hovedoppgaver:

- VARSLE

- EVAKUERE/REDDE

- MELDE FRA TIL BRANNVESEN UANSETT VED Å RINGE 110

Ved VARSEL: Varsle alle i hallen, rop BRANN, eventuelt trykke på håndmeldere/utløserpunkt hvis alarmen ikke utløses.

Ved EVAKUERING: Få alle ut i samarbeid med trenerne. For spillere

og trenere som oppholder seg på banen skal evakueringen foregå via trappene opp til korridoren med garderober og videre gjennom korridoren og ut gjennom døren (døren kan åpnes med vrider) som fører til trapperommet til ACTIC, (NB! Trappene opp til ACTIC skal ikke benyttes), derfra videre rett ut til HØYRE side i fjellgangen som fører ut til utgang i vest ved Holmlia skole og Lusetjerndalen.

For de som måtte oppholde seg på tribuner/galleriet kan det evakueres 

ut gjennom branndøren til venstre for skyvedøren i hovedinngangen. Her er det verdt å merke seg at skyvedøren inn til hallen blir blokkert av en brannvegg som skyves automatisk til venstre side slik at den dekker skyvedøren helt. Det er kun den lille branndøren til venstre for brannveggen som dekker skyvedøren, som man kan gå ut av og så videre enten ta rett til venstre til utgang til Holmlia senter i øst eller til høyre til Lusetjerndalen i vest. Velger man å ta rett til høyre er det verdt å merke seg at fjellgangen her blir sperret/delt i to av enda en brannvegg som skyves automatisk til høyre ved utløst brannalarm, men som man kan komme forbi gjennom en sluse på høyre side av fjellgangen. Denne slusen/døren finnes mellom kiosken og heisen etter siste toalettdør. Det er en vanlig dør som er åpen/ulåst og som fører in til et tomt rom med dør ut på andre siden. Kommer man ut her, så er man kommet til nevnte trapperom til ACTIC, og da er det bare å fortsette ut til høyre og videre til utgangen til Lusetjerndalen. 

VIKTIG!!: HEISEN SKAL IKKE BRUKES VED EVAKUERING!

Videre: Hvis det er mulig og tid lukker man alle dører (branndører). Ved små branntilløp skal brannvakten prøve å slukke med brannslukningsapparat.

MELDING: Når alle er kommet ut av fjellgangen ringes 

BRANNVESENETS NUMMER 110 i tillegg til enten styreleder i klubben eller Holmlia Sportsklubb.

I skrivende stund er ennå ikke brannalarmen (23.05.18) koblet direkte til brannvesenet, men dette vil skje på et senere tidspunkt. UANSETT SKAL BRANNALARMEN IKKE SKRUS AV.

Rett innenfor inngangen på Lusetjernsiden finnes det på høyre side en monitor på veggen som viser alarmfunksjon (grønt/rødt) og hvor det er brann i fjellanlegget. Denne monitoren er koblet til hovedbrannsentralen i fjellanlegget som er lokalisert i rommet til høyre for hovedinngangen til stor-hallen. På venstre side inne i dette rommet er det en rød vegg med en større monitor i høyre hjørne. Nøkkelen til dette rommet har badevakten i luka. 

ELLERS har Badevakt og treningssenteret ACTIC hvert sitt ansvarsområde, dvs. ansvar for å evakuere sine brukere ut av hallen, men vi samarbeider og hjelper hverandre uansett!

7.    Ved uønskede hendelser:

Skulle ting utarte seg og det oppstår bråk ringer dere Politi eller i samråd med badevakta i luken, og trekker dere unna. Uansett: Vær defensive og gå ikke i konfrontasjon! Bruk vekteren fra NOKAS til å bistå

8.    Rapportering i ORRA – og pr mail til brann-hallvaktsansvarlig i gruppen.

Det skal rapporteres i et rapporteringssystem, ORRA. Dette er en APP som er under utvikling, og er ennå ikke på plass. Linken er: kid1.airapp.no. Her må man ha brukernavn og passord. Denne instruksen vil bli oppdatert når dette er på plass. Enn så lenge skal alle brannhallvakter sende en mail til hallvaktsansvarlig i gruppen, og melde fra om følgende punkter:

-Når du starter vakten:

Var hallene, stor- og lille-hallen, samt garderober låst da dere kom?. Skriv klokkeslett når dere ankom hallen. Lås opp lille-hallen og store-hallen, gjør klar for at lagene kan begynne å trene. 

-Mangler det toalettpapir, såpe i garderobene og toalett nede i hallen,  fyll på fra lager i gangen ved ACTIC. – meld fra om punkt er ok eller ikke, si hva som evt. er utført/ikke utført.

-Når du går runden, legg merke til om lys i tak, på vegger, og nødlys virker, evt. glass er knust, hvis ok – også om dører er defekte mm.  - skriv hva som evt. er avvik og at kontroll er utført.

-Uønskede hendelser- meld fra i mail med ord hva som har skjedd, fint å notere klokkeslett, evt. navn på personer hvis man får vite eller vet hvem personene som er involvert er. Kontakt om nødvendig POLITI – 02800 – eller nødnummer dersom er gjelder fare for liv og helse 112

9.    Låsing av hallen når du avslutter vakten ved kl. 22:30:

Lås (IKKE NØKKEL OG KORT) umiddelbart dørene inn til hallene. Gå runden, sjekk garderober, ganger, lille-hallen, tribune og store-hallen og kontroller at alle er ute av hallene hvis all trening er avsluttet. Er ikke treningene avsluttet, låser siste lag som trener og/eller vekteren dørene og skyvedøren inn til hallen. Plukk opp søppel som ligger på gulvet i hallen, og kast i søppelbøttene. Vekteren fra NOKAS skal i utgangspunktet bistå ved låsing av hallen og hvis mulig ta gjerne med vekteren med på lukkerunden. Er ikke vekteren i nærheten går dere. Lyset i begge hallene vil stå PÅ, det slår av seg selv.

10. Låsing av skyvedørene og gitteret inn til fjellgangen fra Holmlia senter og Lusetjerndalen:

Når det gjelder låsing av gitteret ved inngangene til fjellgangene, gjør enten trenerne på laget som trener sist dette eller vekteren. Selv om siste trening uteblir, er det alltid vekteren som har ansvaret for at hovedinngangen til hallen og inngangene til fjellgangene blir låst. Dette har vekteren kort til! Av praktiske hensyn og

for å unngå tyveri, hærverk og bråk, er det blitt avtalt at Badevakten

låser inngangen fra Senter siden kl. 21:00.

11. Meld fra at du har vært på vakt:

Send mail og sms til daglig leder i Holmlia Sportklubb om dagens vakt, så det blir registrert at du er ferdig med vakten, og at dør og gitter er låst. 

VIKTIGE TELEFONNUMMERE:

POLITI: 02800

Daglig leder i Holmlia Sportsklubb:

Aram K Meradi– post@holmliasport.no – tlf. 993 86 161


Ved teknisk driftsfeil: (teknisk utstyr som nedsenkbare skillevegger, basketkurver og lys)  –  gi beskjed til Daglig leder i Holmlia Sportsklubb på mail eller telefon.

NØDNUMMER BRANN 110

NØDNUMMER POLITI 112