Tusen takk for innsatsen

Postet av Kontoret den 23. Des 2020

På vegne av Holmlia Sportsklubb ønsker jeg alle frivillige og ansatte en riktig god jul og et godt nytt år!

 

Året som gikk har vært det mest krevende i idrettens- og frivillighetens historie. Å måtte stenge ned aktivitet flere ganger, innføre strenge smittetiltak og å stadig legge vekk gode planer har tæret på mange av oss. Usikkerheten har vært stor, og vil fortsette å være det også en stund fremover. Den innsatsen som vi enkeltvis og i fellesskap har lagt ned for klubben – og det vil si for barn og unge på Holmlia – er likevel ikke mindre enn svært imponerende. 

 

Jeg vil derfor rette en stor takk til alle dere som har stått på og holdt hjulene i gang i dette året. Jeg er overbevist om at den innsatsen som dere nå har lagt ned, vil ha stor betydning i mange år fremover. At vi fortsatt har en klubb og en plattform å bygge videre på når vi etter hvert kommer igjennom pandemien, er helt avgjørende for hva slags tilbud som vil være tilgjengelig for beboerne på Holmlia i årene som kommer. 

 

Mange vil kanskje være frustrert over alt vi ikke fikk gjort. Noen vil kanskje føle seg alene med oppgavene ettersom man har kuttet ned på felles møter og samlinger. Men det vi har fått til og det vi har bevart gjennom dette året, er kanskje det mest betydningsfulle siden klubben ble stiftet.  Når vi er usikre på hva vi klarer å bevare av lag og aktiviteter fremover, er det kanskje vanskelig å se det positive. Men husk at akkurat det du har lagt ned av innsats, har vært et bidrag til å sikre at Holmlia Sportsklubb overlever også gjennom denne pandemien. Det skal vi tillate oss å være glade for, og stolte av. 

 

Tusen takk for innsatsen!
Søndre Nordstrand Cup

Postet av Kontoret den 15. Okt 2020

SØNDRE NORDSTRAND CUP 07.11-08.11.2020

Nå er det snart klart for fotballcup på Holmlia.

Gjennomføringen er som følger:

Dato:

Tidsrom:

Årgang:

Type:

07.11.2020

Kl: 09-13

2014-2013

3’er fotball

07.11.2020

Kl: 12-16

2012-2011

5’er fotball

08.11.2020

Kl: 10-16

2010-2008

7’er fotball

 

Av hensyn til de strenge smittevernstiltakene i Oslo trenger vi utfylt spilleliste og registrering av trenere/støtteapparat og publikum fra de ulike lagene på forhånd. Vedlagt ligger skjema for dette (to arkfaner i filen som må fylles ut). 

Fordi det er begrensninger på antall som kan være tilstede på slike arrangementer totalt kan det bare være med medlemmer fra spillerens husstand som kan delta som publikum (fra samme kohort som spiller). Frist for innsending av liste: Fredag 06.11.2020

 

Vi minner om følgende som skal overholdes i forbindelse med cupen:

Smitteforebyggende tiltak

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

 • Er barnet ditt sykt skal det holde seg hjemme
 • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 • Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer

 

Fotballens koronavettregler gjelder under cupen

 1. Føler du deg syk, bli hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Alltid minst en meters avstand så lenge vi ikke spiller fotball.
 4. Alle personer som deltar i fotballaktivitet eller er publikum skal være registrert med navn, tidspunkt og telefonnummer

 

Baneinndeling/kampoppsett

Lørdag vil baneinndelingen være som dette, ber om at man møter på oppsatt bane til kampstart. Publikum står på yttersidene av banene og trener/støtteapparat mellom banene. Det vil markeres opp felt for disse, slik at man holder nødvendig avstand mellom lagenes støtteapparat.

 

Lørdag 07.11.2020:

Alle kamper går på Lusetjern 11’er

 

Søndag 08.11.2020:

Kampene går på Lusetjern 11’er og 7’er

 

 


Turneringsreglement

Alle påmeldte lag spiller fire kamper. Klasseindeling med spilletider er følgende

 • Jenter og gutter født 2013 og 2014 spiller 3-erfotball med vant - en omgang på 13 minutter
 • Jenter og gutter født 2011 og 2012 spiller 5-erfortball - en omgang på 18 minutter
 • Jenter og gutter født 2008, 2009 og 2010 spiller 7-erfotball - en omgang på 26 minutter.

Invitasjonen gjelder lag i bydel Søndre Nordstrand. Det er ikke satt maks antall spillere pr. lag, men vi anbefaler maks 12 spillere pr lag for 7-er-lag, 10 spillere pr. lag for 5-er-lag og 8 spillere pr lag for 3-erlag.

Det blir medalje til alle deltakere. Lørdag blir det premie til laget med det beste heiaropet og turneringens Fair Play-lag både i 3-er og 5-er. Søndag blir det premie til turneringens Fair Play-spiller og den fineste scoringen.

Kampene dømmes av klubbens klubbdommere som skal veilede lagene og sørge for at aktiviteten oppleves positiv og at alle deltakerne har en god opplevelse. Kampvertvester bæres av arrangøransvarlige under hele arrangementet. Gjeldende regler for smittevern følges.
Åpen hall AVLYST GRUNNET COVID-19

Postet av Kontoret den 5. Okt 2020

AVLYST GRUNNET COVID-19Onsdager har vi åpen hall fra kl. 16.00 - 18.00 for alle barn mellom 6 og 12 år. Vi kan tilby varierte aktiviteter som fotball, håndball, innebandy, basket, stikkball, trampoline, hoppetau og frilek. 

Aktivitetene tilpasses de ulike aldersgruppene og ungenes ønsker. Deltakerne trenger ikke spesielt utstyr for å delta, men husk at det ikke er lov med utesko i hallen, så ta gjerne med innesko eller sokker med anti-skli.

Grunnet smitteverntiltakene og retningslinjer er vi nødt til å begrense antall deltakere til 45,

Foreldre som ønsker å følge ungene er nødt til å vente ute etter levering,

                                

                                   ALLE  MÅ REGISTRERE SEG VED INGANGEN 

 

Aktivitetene gjennomføres med støtte fra Oslo Idrettskrets gjennom ordningen Inkludering i idrettslag hvor målet er å inspirere til fysisk aktivitet i lokalmiljøet. Forutsetningen er at aktivitetene er lokale, åpne og gratis. Aktivitetstilbudet vil være åpent hver onsdag fram 16 desember

 
Koordinator #ungetrener

Postet av Kontoret den 2. Okt 2020

Foto: Aram Meradi

Vi ønsker Faisal Dahir velkommen som koordinator for #ungetrenere fra 1. oktober. Hovedstyret har engasjert Faisal for å koordinere aktivitetene på tvers av gruppene fra til 1. juni 2021. Faisal har erfaring som spiller og trener i fotball, blant annet som trener for klubbens A-lag. Han har også arbeidet som miljøarbeider på videregående skole. 

Gjennom prosjektet engasjerer vi unge trener blant aktive ungdommer i klubben som trenere på yngre lag i fotball, håndball og innebandy. #ungetrenere er et prosjekt finansiert med midler fra Anthonstiftelsen, Sparebankstiftelsen og Oslo kommune, Bymiljøetaten. 

 Arbeidsoppgavene til Faisal blir

 • Utarbeide en felles modul: «Holmlias trenerstige» for de tre idrettene fotball, håndball og innebandy og tilrettelegge for felles skolering for alle trenere på de fagområdene som er felles for alle idrettene.
 • Følge opp den enkelte trener, støtte og veilede i trenerrollen og være tilstede på treningsarenaene.
 • Etablere en felles møteplass for klubbens unge trenere hvor de kan dele erfaringer og kunnskap i trenerrollen.
 • Jobbe med felles verdier for klubben på tvers av idrettene.
 • Følge opp #ungetrenere gjennom kontakt med gruppenes treneransvarlige.

Siden vi startet opp i januar 2020 har vi rekruttert i underkant av 20 #ungetrenere i klubben. På grunn av Korona har det så langt ikke vært gjennomført så mange felles aktiviteter for trenerne. Dette er en av de prioriterte aktivitetene Faisal nå setter igang med.

Bydelens fritidsstipend

Postet av Kontoret den 25. Aug 2020


Fra Tine fotballskole 2018 - foto Janne Gamst Andersen 

Bydel Søndre Nordstrand har i 2020 satt av midler til fritidsstipend til barn og unge som bor i bydelen og deltar i fritidsaktiviteter. Fritidsstipendet skal bidra til at flere barn og unge kan delta i idrett gjennom ved at det gis stipend til dekning av medlemskontingent, treningsavgift og andre utgifter knyttet til aktiviteten. Søknad sendes gjennom Holmlia Sportsklubb - og klubben trenger kun en bekreftelse fra foreldre/foresatt på at vi skal søke om stipend på vegne av den enkelte deltager. Ta kontakt med lagleder eller kontaktperson for idretten ditt barn deltar i eller send en epost til med klubbens kasserer på epost karimhove@gmail.com for mer informasjon om ordningen.

Les mer informasjon om fritidsstipend på bydelens nettsider.
Gratis sommer aktiviteter

Postet av Kontoret den 18. Jun 2020
Sommerpatruljen 2020

Postet av Kontoret den 4. Jun 2020


 Holmlia Sportsklubb i samarbeid med Oslo idrettskrets ønsker velkommen til sommerpatruljen!

Når: 20.til 24. juli 

Tid: kl 17.00 til 22.00

Hvor: Lusetjern kunstgress/klubbhuset

Sommerpatruljen er et GRATIS aktivitetstilbud for ungdom i alderen 13 – 19 år.

Vi vil ha følgende aktiviteter

 • Uteaktiviteter på banen med aktiviteter som
  • Frisbeegolf
  • Spikeball
  • Volleyball
  • og mye mer
 • Fifa/bordtennis inne
 • Bilde/videokurs
 • Fotballquiz (kahoot)
 • Fotballtennisturnering på fredag 

Alle aktiviteter vil skje innenfor de gjeldende smittevernsregler!
Organisert aktivitet starter for ungdomslagene og nesten alle barnelag

Postet av Kontoret den 19. Apr 2020

Fra mandag 20. april blir det organiserte fotballtreninger for ungdomslagene - jenter og gutter født 2007 til 2004 på Lusetjern kunstgress 11-er. Fra 11. april utvider vi med treningstider for barnelagene fra gutter /jenter 2011 til gutter/jenter 2007.

Treningene skal foregå i tråd med fotballens smittevernregler som innebærer følgende

 • Maks 50 spillere/ledere på 11-bane og maks 25 spillere/ledere på en 7-erbane
 • Maks 20 spillere per gruppe med en leder per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
 • Alltid en meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre

Reglene for trening er samlet i fotballens smittevernregler.

For å hjelpe trenerne er det utarbeidet øktplan - og en øvelsesbank - som fortløpende vil bli fylt på med aktuelle øvelser. 

Klubbhuset er stengt. Vann, såpe mm er tilgjengelig på utsiden av klubbhuset og klubbhusvaktene vil bistå lagene med utstyr til vask av utstyr og hender mm. 
Organisert aktivitet snart?

Postet av Kontoret den 5. Apr 2020

Holmlia Sportsklubb - fotballgruppa har i styremøte 5. april besluttet å bruke påska til å planlegge organisert fotballaktivitet etter påske. Det innebærer at det ikke blir organisert aktivitet i regi av klubben før tidligst 13. april.

Siden klubben har ansvar for at fotballaktivitet som skjer i klubbregi, foregår innenfor gjeldende vedtak og regler, trenger vi noe tid på å planlegge hvordan aktiviteten skal organiseres med de begrensninger som er gitt. NFF anbefaler at vi når det igangsettes organisert aktivitet, utarbeider og kommuniserer tydelige retningslinjer for hvordan klubbstyrt aktivitet skal gjennomføres. 

Fotballstyret vil utarbeide

 • Banefordeling som forteller hvilke lag som er tildelt hvilken bane mandag til fredag kl. 17.00 - 20.00 og lørdag/søndag kl. 10.00 - 17.00. Banefordelingen vil ta utgangspunkt i at det ikke arrangeres kamper før tidligst 1. mai.
 • Opplegg for vakter som bistår i forbindelse med treningene slik at reglene kan overholdes
 • Forutsetninger om hvor mange voksne som må være tilstede på trening
 • Øvelser som passer for grupper på 4 spillere og med to meters avstand

Ved organisert aktivitet er det fremdeles opp til den enkelte trener/lagleder om dere ønsker å arrangere treninger for laget - og opp til foreldre/foresatte om de ønsker å sende sine barn på trening.

Vi anbefaler å følge med på NFF sine sider og følge Koronavettreglene

 • Det bør være en voksenperson til stede per gruppe ved all fotballbaneaktivitet for barn og unge
 • Ikke flere enn fem personer per gruppe. Fire spillere + en trener/leder/voksen
 • Alltid to meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 • Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk
 • Ikke ta på ballen med hendene
 • Unngå heading
 • Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten
 • Felles garderober skal ikke benyttes
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten.


Norsk idrett og frivilligheten mottar 600 millioner i strakstiltak fra regjeringen

Postet av Kontoret den 18. Mar 2020

Kulturdepartementet slapp i dag den gledelige nyheten at norsk idrett og frivillighet får tildelt 600 millioner kroner i en tiltakspakke som i første omgang skal gjelde for mars og april måned.

-Dette er fantastiske nyheter i en ellers svært vanskelig tid for Norge, og for idretten.
Støtten er i første omgang innrettet mot tapte arrangementsinntekter i disse månedene, som følge av avlysninger eller andre restriksjoner som idrettsbevegelsen har blitt pålagt som følge av koronasituasjonen.

Norges idrettsforbund setter nå i gang et omfattende kartleggingsarbeid for å få full oversikt over de totale kostnadene som koronaviruset medfører, utover tapte arrangementsinntekter for norsk idrett.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/norsk-idrett-og-frivilligheten-mottar-600-millioner-i-strakstiltak-fra-regjeringen/?utm_source=Make%20Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=Regjeringen%20bevilger%20600%20mill%20i%20strakstiltak&utm_content=Regjeringen%20bevilger%20600%20mill%20i%20strakstiltak+95439 


#Ungetrenere-prosjekt

Postet av Kontoret den 10. Mar 2020

 

Holmlia Sportsklubb søker dyktig veileder og koordinator

 

Til vårt #Ungetrenere-prosjekt søker vi en dyktig veileder og koordinator.

 Stillingen er et engasjement knyttet til prosjektet #Ungetrenere. 


Om Holmlia Sportsklubb

Klubben er et fleridrettslag i Søndre Nordstrand og består av seks grupper: fotball, håndball, innebandy, turn, dans og ballett og basket.

 

Holmlia Sportsklubb er en breddeklubb. Gjennom å gi flest mulige barn og unge mulighet til å delta i idrettsaktivitet bidrar vi til at Holmlia er et bra sted å vokse opp og bo. Samtidig ønsker vi å bidra til å utvikle hver enket utøvers ferdigheter. Utvikling skal skje som en del av et planlagt løp som tar hensyn til den enkelte, og i tråd med klubben verdier.


Om Stillingen

Du vil få ansvar for å følge opp klubbens unge trenere innen fotball, håndball og innebandy, og bidra til trenernes opplæring, kursing og utvikling. Du vil samarbeide tett med klubbens administrative leder, treneransvarlig for hver av de idrettene, samt andre frivillige ledere. Du må regne med at den del av arbeidstiden blir brukt på ettermiddager, kvelder og helger.  

 

Stillingen rapporterer til klubbens styre.

 

Engasjementet er i første omgang en 50% stilling, tidsbegrenset til og med mai 2021, med mulig videreføring avhengig av finansiering. Arbeidssted er Holmlia klubbhus, Nordåsveien 1b, 1254 Oslo. Hjemmekontor kan avtales.
 Arbeidsoppgaver:

 • Utvikle og oppdatere kompetanseplan for trenerne. Arbeide frem en felles modul, «Holmlias trenerstige» for de tre idrettene fotball, håndball og innebandy, og individuelle planer for hver trener.
 • Koordinere og tilrettelegge opplæring, kursing og andre aktiviteter.
 • Skape fellesskap for unge trenere. Klubben skal gi de unge trenerne mer enn «bare» å være trener på et lag.
 • Oppfølging av den enkelte trener. Støtte de unge i trenerrollen. Være tilstede på treningsarenaene.
 • Utvikle felles skolering for alle trenere på de fagområdene som er felles for alle idrettene.
 • Ha kontakt med idrettsgruppenes (fotball, håndball og innebandy) treneransvarlige.
 • Jobbe med felles verdier for klubben på tvers av idrettene.
 • Arrangere felles samlinger på tvers av idrettene

Kompetanse

 • Trenerkompetanse og- erfaring (praktisk og teoretisk trenerutdanning – fra en av idrettene).
 • Annen erfaring innen barne- og ungdomsidrett (lagleder, administrativ erfaring).
 • Pedagogisk kompetanse og erfaring fra veiledning av unge personer.
 • Kjennskap til Holmlia og Søndre Nordstrand

Personlige egenskaper

 • Strukturert og vant til å jobbe planmessig og med planarbeid.
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • En god motivator og relasjonsbygger
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Alle som bidrar i arbeid med barn og unge for Holmlia Sportsklubb må kunne fremlegge gyldig politiattest.

 

 

Søknadsfrist: snarest

Søknad og spørsmål om stillingen rettes skriftlig pr. e-post til post@holmliasport.no

Merk e-posten med «Koordinator #Ungetrenere»

 

 
Holmlia Sportsklubbs årsmøte er utsatt på ubestemt tid.

Postet av Kontoret den 28. Jan 2020

Hovedstyret har i styremøte 12.3. besluttet at årsmøte i klubben utsettes på ubestemt tid. Norges Idrettsforbund har gitt alle idrettslag utsatt frist med å avholde årsmøte. Opprinnelig frist var 1. april, denne er nå endret til 15. juni. Hovedstyret vil komme tilbake til nytt tidspunkt for årsmøte.

Agenda for årsmøtet

 1. Godkjenne de stemmeberettigde.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Valg av dirigent(er), sekretær(er) og 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle Holmlia Sportsklubbs årsmelding, herunder gruppenes årsmeldinger.
 5. Behandle Holmlia Sportsklubbs regnskap i revidert stand, herunder gruppenes regnskap.
 6. Behandle innkomne forslag og saker 
 7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppenes aktivitet. 
  1. enkeltmedlemskap.
  2. familiemedlemskap.
  3. støttemedlemskap. 
 8. Vedta Holmlia Sportsklubbs budsjett.
 9. Behandle Holmlia Sportsklubbs rullerende strategiplan.
 10. Behandle Holmlia Sportsklubbs organisasjon (jfr. § 18).
 11. Velge
  1. Leder og nestleder
  2. Nestleder.
  3. 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  4. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan
  5. To revisor.
  6. Representant til Idrettens samarbeidsutvalg i Bydel Søndre Nordstrand.
  7. Representanter til Oslo idrettskrets ting.
  8. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. (jfr. § 18).
  9. Æresbevisningskomité med leder og to medlemmer (jfr.§ 17).

Frist for innsending av forslag til årsmøtet er 1. mars. Forslagene sendes til post@holmliasport.no

Sakspapirene til årsmøtet publiseres på denne når de er klar og senest en uke før årsmøtet holdes.
Åpen hall

Postet av Kontoret den 28. Jan 2020


Onsdager har vi åpen hall fra kl. 16.00 - 18.00 for alle barn mellom 6 og 12 år. Vi kan tilby varierte aktiviteter som fotball, håndball, innebandy, basket, stikkball, trampoline, hoppetau og frilek. 

Aktivitetene tilpasses de ulike aldersgruppene og ungenes ønsker. Deltakerne trenger ikke spesielt utstyr for å delta, men husk at det ikke er lov med utesko i hallen, så ta gjerne med innesko eller sokker med anti-skli.

Vår ansatte i klubben Aram vil ha hovedansvaret for aktiviteten og har med seg inntil 10 instruktører fra klubben.  Foreldre som ønsker å følge ungene, er velkommen til å se på fra tribunen i hallen.

Aktivitetene gjennomføres med støtte fra Oslo Idrettskrets gjennom ordningen Inkludering i idrettslag hvor målet er å inspirere til fysisk aktivitet i lokalmiljøet. Forutsetningen er at aktivitetene er lokale, åpne og gratis. Aktivitetstilbudet vil være åpent hver onsdag fram 15 Mai