Sportslig plan

Postet av Holmlia Sportsklubb Håndball den 26. Sep 2020

Styret har i forkant av håndballsesongen 2020/21 besluttet sportslig plan for Holmlia SK Håndball. 

Ressurspersoner i håndballgruppa, som trenere og lagledere, har deltatt aktivt i prosessen med å utforme sportslig plan.

Sportslig plan for Holmlia håndball-endelig-v1.0.pdf
Årlig møte Holmlia SK Håndball 2020

Postet av Holmlia Sportsklubb Håndball den 4. Feb 2020

Håndballgruppas styre innkaller til årlig møte i håndballgruppa torsdag 27. februar kl. 2000 på klubbhuset. 

Sakliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen og sakslisten
3. Velge møteleder, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle håndballgruppas årsmelding
5. Behandle håndballgruppas regnskap (før oversendelse til HSK hovedstyre for beslutning)
6. Behandle innkomne forslag og saker
7. Fastsette neste sesongs treningsavgift
8. Fastsette styrehonorar for styret 2019
8. Vedta håndballgruppas budsjett for 2020
9. Foreta følgende valg
a) Innstille leder (1 år) (før oversendelse til HSK hovedstyre for valg)
b) Styremedlemmer
c) Valgkomité med minimum 3 medlemmer for neste årsmøte

Saksdokumenter (publiseres fortløpende på holmliahandball.no frem til møtedato):
- Årsmelding 2019.pdf
- Regnskapsrapport 2019.pdf
- Balanserapport 2019.pdf
- Noter 2019.pdf
- Eventuelle innkomne forslag: ingen mottatt innen frist
- Forslag til treningsavgift sesongen 2020/21: treningsavgifter kommende sesong.pdf
- Forslag til budsjett 2020: Budsjett 2020.pdf
- Valgkomiteens innstilling

Frist for innsending av forslag til møtet er 19. februar. Forslag sendes til post@holmliahandball.no


Styret