Årlig møte 2024

Postet av Holmlia Sportsklubb Håndball den 19. Jan 2024

Velkommen til håndballgruppas årlige møte for 2024

Sted : Klubbhuset mandag  26. februar 2024 klokken 19:00

Eventuelle saker til årlig møte må sendes styret på epost: holmlia@ronhandball.no innen 12.februar

Agenda

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen og sakslisten
3. Velge møteleder, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle håndballgruppas årsmelding
5. Behandle håndballgruppas regnskap (før oversendelse til HSK hovedstyre for beslutning)
6. Behandle innkomne forslag og saker
7. Fastsette neste sesongs treningsavgift
8. Fastsette styrehonorar for styret 2024/2025
8. Vedta håndballgruppas budsjett for 2024
9. Foreta følgende valg:
a) Styremedlemmer
b) Valgkomité med minimum 2 medlemmer for neste årlige møte.